Kaşık Büyüsü Nasıl Yapılır

En yaygın ayırma büyülerinden kaşık büyüsü

Yüzyıllardır Anadolu’da ve Orta Doğu’da en yaygın uygulanan ayırma büyüsü kaşık büyüsüdür. Yapımı kolay, etkisi büyük ve bozulması zor bir kara büyü olduğu için halk arasında “sinsi büyü” olarak da isimlendirilmiştir.

Kaşık büyüsüne maruz kalan sevgililer, bir anda anlamsız kavgalara girişirler. Kavgalar o kadar sık ve şiddetli olur ki kişiler ayrılığın çok daha isabetli olacağı sonucuna birkaç günde varırlar. Üstelik erkek de kadın da bu ayrılık konusunda hemfikir olmaktadır ve daha büyünün üzerinden bir ay dönümü yani 15 gün geçmeden ayrılık gerçekleşmektedir.

Kaşık büyüsünün en kötü tarafı ise bazen evli ve çocuklu çiftlere yapılmasıdır. Bu durumda parçalanmış ailelere ve hayatları karartılmış çocuklara neden olmaktadır. Bu nedenle “kara büyü”lerden biri olarak değerlendirilmektedir.

Bu büyüyü yapan birçok medyum, evli çiftler söz konusu olunca uygulamadan vazgeçmekte ve kendilerine sunulan ciddi paraları reddetmektedir. Çünkü büyü yapma günahının üstüne bir de “yuva yıkma günahı”nı eklemek istememektedirler.

Kaşık büyüsü nasıl yapılır?

Kaşık büyüsü iki adet tahta kaşık ile yapılmaktadır. Kesinlikle tahta kaşık kullanılmalı asla metal kaşık tercih edilmemelidir. Eğer metal kaşık kullanılırsa kavga eden çiftlerin ayrılığı şiddet, yaralama ya da cinayet gibi çok daha kötü biçimlerde gerçekleşecektir. Fakat istenen sadece ayrılıktır. Bu nedenle de tahta kaşık kullanılır.

Kaşıkların yönü

Alınan iki adet tahta kaşık ağızları tam ters tarafları gösterecek biçimde birbirine bağlanır. Bu iki kaşıktan biri erkeği diğeri ise kadını temsil etmektedir. Kaşık ağızlarının tam ters tarafları göstermesi artık hayatta yediklerinin ve içtiklerinin ayrı gideceği anlamına gelir. Yani bu iki şahıs artık hayatta hiçbir nimeti yani güzelliği paylaşmayacaklardır. Kaşık bilindiği üzere nimetlerin, zevklerin  ve güzelliklerin simgesi durumundadır.

Kaşıkların ağızlarının tam ters tarafa bakması son derece önemli bir ayrıntıdır. Eğer yanlışlıkla kaşıklarının ağızları birbirini gösterecek biçimde bağlama yapılırsa büyü ayırma büyüsü olmaktan çıkar ve kişileri birbirine deli divane aşık eder.

Fakat hiçbir dönemde kaşık büyüsü bağlama büyüsü biçiminde kullanılmamıştır. Çünkü kaşıkların ağızları birbirini gösterecek biçimde bağlamadan ötürü aşık olan çiftlerin davranışları son derece abartılıdır. Gözleri hiçbir şey görmez. Sadece aşka odaklandıkları için normal günlük yaşamlarını sürdüremez duruma düşerler. Bazen sırf komik bir cezalandırma yöntemi olsun diye bazı çiftlere kaşık büyüsünün bu yönlü uygulandığı da olmuştur.

Eğer kaşıklardan biri düz diğeri ise ters bırakılırsa bu, çiftlerden birinin aşk diğerinin nefret duyguları beslemesine yol açar ki bu durumda erkek ya da kadında biri devamlı kaçarken diğeri bıkıp usanmadan onu kovalamaktadır.

Kaşık büyüsünde neden kaşıklar birbirine hem siyah hem de beyaz iplerle bağlanmaktadır?

Kaşık büyüsünde önce her iki kaşık birbirine beyaz iplerle bağlanır. Beyaz ip hayatın güzel taraflarını temsil etmektedir. Ardından aynı yerden bu sefer kaşıklar siyah iplerle bağlanmaktadır. Buradaki siyah ipler ise hayatın olumsuz taraflarını simgelemektedir.

Kaşık büyüsüne maruz kalan kişiler hayatın iyi hallerinde de kötü hallerinde de hiçbir zaman bir araya gelemezler. Eğer kaşıklar hem siyah hem de beyaz iplerle bağlanmazlarsa iyi ya da kötü büyük bir olayda (kaza, ölüm, düğün, göç, savaş, doğum gibi) büyünün bozulması ve çiftlerin tekrar birbirine dönmesi ihtimali belirir. Çünkü çok yoğun heyecan durumlarında en güçlü büyüler dahi bozulmaktadır. İşte siyah ve beyaz ip kullanımı bunu engellemektedir.

Kaşık büyüsünde tılsımlı işaretlerin kaşıkların iç tarafına yazılması

Kaşık büyüsünde erkeği temsil eden kaşığın içi tarafına çember işareti çizilir. Bu güneşin simgesidir. Çünkü büyü literatüründe erkek, güneştir. Güneş gibi etrafı aydınlatır. Rızık getirendir ve gündüz görünen en büyük gök cismidir.

Kadını temsil eden kaşığın iç tarafına ise hilali temsilen büyük bir C harfi çizilir. Çünkü kadın güzelliği ile ay gibidir. Aynı zamanda mahremiyeti nedeni ile geceye daha çok yakışır. Bir diğer sebep ise büyü takviminin güneşe göre değil aya göre yapılmış olmasıdır. Zira bütün büyü ilimlerinde baş kahraman kadındır ve zaman bile kadına göre belirlenir.

Kaşık büyüsünün son aşaması

Kaşık büyüsünün son aşamasında tılsımlı sözcükler eşliğinde bağlanmış ve işaretlenmiş kaşıklar gömülmektedir.  Kaşıkların gömüldüğü yer önemli değildir. Önemli olan kaşıkların bulundukları yerden çıkartılmamaları ve gömülme işleminin gece yapılmış olmasıdır.

Ayrıca toprağa gömülme işleminin derin yapılması ve mümkünse kaşıkların üzerine taş ya da başka bir cisim bırakılması da tavsiye edilmektedir.

Anlatımlara göre kaşık büyüsü, kaşıkların gömülmesinin ertesi günü tesirini göstermeye başlamaktadır. En geç 15 gün içinde de ayrılık gerçekleşmektedir. Eğer kısa sürede büyü bozdurulmazsa kişiler birbirlerini çok ciddi biçimde kırarak bir daha asla dönmemecesine ayrılacaklardır. Bundan ötürü kaşık büyüsünde büyü bozma uygulaması son derece önem arz etmektedir.

Kaşık büyüsü nasıl bozulur?

Kaşık büyüsünü bozmak için bazı Kuran surelerinin belli sayıda ve vaktinde okunması gerekmektedir. Büyü bozma uygulaması mutlaka sabah namazı sonrası yapılmalıdır. Günün diğer vakitlerinde büyü bozma uygulaması yapılamaz.

Kaşık büyüsünün bozulması için aşağıda isimleri zikredilen surelerin sırasını bozmadan ve karşılarında belirtilen sayıda okunmaları gerekmektedir:

  • Rad suresi 1 defa okunur
  • Rahman suresi 1 defa okunur
  • Cin suresi 1 defa okunur
  • Felak suresi 7 defa okunur
  • Tarık suresi 1 defa okunur
  • Nas suresi 1 defa okunur

 

Dikkat edilirse her dua 1 defa okunmasına karşılık Felak suresi 7 defa okunmaktadır. Zira Felak suresi büyü bozma duası hükmünde olan bir suredir. Zaten Felak suresinin konusu da büyücülerin şerrinden Allah’a sığınmadır.

Bu sureler belirtilen sayıda okunduğunda inşallah büyünün bir hükmü kalmayacaktır.

Eğer kadın veya erkek büyünün tesiri ile bu duayı yapmaktan kaçınırsa akrabaları veya arkadaşları da onların adları üzerine niyet getirerek bu duayı okuyabilir. Bu durumda da dua tesirini gösterir ve büyüyü bozar.

Önemli bir tavsiye

Aşk konusunda günaha bulaşarak büyü yaptıran ve bundan ötürü de vicdanen rahatsız olan arkadaşlarımıza önemli bir dua kitabı önermek istiyoruz. “En Etkili Aşk Duaları”başlığını taşıyan bu kitabın konu ile ilgilenen arkadaşlarımıza faydalı bilgiler sunacağını düşünüyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir