Cin Çağırma Cin Daveti

Hiç istemememize rağmen ziyaretçilerimden gelen yoğun istek doğrultusunda basit ve kolay bir Cin Daveti nin nasıl olduğunu buraya koymak zorunda kaldım. Ancak hiç bir sorumluluk kabul etmeyeceğimizi baştan belirtmek isterim. İnanın en kolayı bu örnektir.

CİN DAVETİ (MENDEL)Bu işte iki kişi gereklidir. Birincisi Tercüman olacak yani medyum yerine geçecek (tercihen mavi gözlü, altıncı hissi kuvvetli, yada aklı baliğ olmamış kız çocuğu) bir kişide Hoca yerine geçecek ve Arapça’yı kıraatlı okumayı (en azından) bilecek.

Tercümanın sağ elinin şehadet parmağına

Orta parmağına

Yüzük parmağına

Küçük parmağına

Baş parmağının tırnağına da, kelimeleri resmedilir.

Avucuna da bu şekil resmedilir.
Tercümanın parmakları kasılmaya açılıp kapanmaya başlayana kadar aşağıya Latin harfleriyle yazdığımız Surei Şems okunur.
Bismillahirrahmanirrahim
Veşşemsi ve duhaha. Velkameri iza telaha. Vennehari iza cellaha. Velleyli iza yağşaha. Vessmai ve ma benaha. Vel’ardı ve ma tahaha. Ve nefsin ve ma sevvaha. Feelhemeha fücureha ve takvaha. Kad efleha men zekkaha. Ve kad habe men dessaha. Kezzebet semudü bitağvaha. İzinbe’ase eşkaha. Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha. Fekezzebuhü fe’akaruha fedemdeme ‘aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha. Ve la yehafi ‘ukbaha.
Bu işler başlayıp bitene kadar Cavi ve Kizbara adını verdiğimiz buhurlar yakılır, ortam tütsü edilir.
Tercüman trans haline gelince, okuma kesilir ve hangi cini davet etmek istiyorsanız onu çağırabilirsiniz. (bu davette tanıdığınız bir ruh çağırma şansınız var) Cin geldiğinde tercüman vasıtasıyla istediklerini sor ve fazla sürdürme.
İşin bittiğinde Cinin yada Ruhun gitmesini rica ederken, gitmesi için Aşağıdaki dua-sure yi okurken tercümanın elindeki ve parmaklarındaki yazıları silersin. En az üç defa okumalı ve tercümana üflemelisin.
Okunacak dua-sure budur.
Bismillahirrahmanirrahiym
İnfiru hifafen vesilaken ve cahedu bil envalihim ve enfisiküm fi sebilillahi zaliküm hayrün leküm in küntüm talemün
Bismillahirrahmanirrahiym
İza zülzilatil ardu zilzeleha Ve ahrecetil ardu ezkaleha Ve kalel insanü ma leha Yevmeizin tühaddisu ahberaha Bi enne rabbeka evha leha Yevmeizin yasdurun nasü eştaten eştaten eştaten
Bir açıklama
Cin Daveti diğer türlerden çok farklı ve tehlikeli olanıdır. Burada, bir bardak veya kap içerisine konulan su ile bakım yapılır. Bakan kişi, mutlak suretle, cinlerle irtibatı olan kişidir. Çünkü, suya baktığında gördüğü şekiller, cinlerin, söyledikleri veya gösterdikleri şekillerdir. Burada, ayrıca, bakan kişi etrafına büyük bir enerji yayar.Bu enerji, sizin enerjinizi baskı altına alır. Şayet yayılan enerji,sizin enerjinizi baskı altına alamazsa, ortaya hiç hoş olmayan tehlikeli sonuçlar çıkabilir.(baş ağrısı,mide bulantısı,halsizlik,sıkıntı gibi)
İnşaallah başınıza bir iş açmazsınız.Yazı alıntıdır ve site yönetimi olarak hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir