Aşk Duası

Aşk duasının esmalarla okunan bu versiyonu aşk konusunda çok etkili olduğu gibi diğer isteklerin halli içinde okunabilmektedir. Bu yönüyle hem bir aşk duası hem de bir hacet duası hükmündedir.

Bu yazımızda önce aşk duasının usul ve adabına yönelik bilgi vereceğiz ardından da duanın yapılış biçimi ve sözlerine değineceğiz.

Aşk duasının dinde yeri var mıdır?

Yazıya bu soruyla başlamamızın uygun olacağını düşündük. Zira birçok kişi aşk ile inanç kavramlarının çok uzak olduğunu düşünmektedir. Bunlara göre beşeri aşkın Allah nazarında pek bir kıymeti yoktur.

Bu fikir kesinlikle yanlıştır. Zira insanları iki farklı cins halinde yaratan ve onların arasında sevgi tohumu eken yüce Allah’tır.

Bu konuda Kur’an şöyle  buyurmaktadır:

 “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması vearanızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.”(Rum-21)

Demek ki eşler arasında sevgi ve merhamet duygularını yaratan Allah’tır. Yani gönüllerdeki aşk ateşinin varlığı da Allah’ın takdirine bağlıdır. İnsani duygu dediğimiz evlat sevgisi, kıskançlık, gurur, merhamet ve aşk gibi bütün duygular Allah’ın izni olmadan kişinin kalbine tesir etmemektedir. Mümin kişi kalplerde olanın da Allah’a bağlı olduğunu bilmelidir.

Kimlerin sevgisini kazanmak niyeti ile aşk duası edilmelidir?

Aşk duası dince evlenilmesinde mahzur olmayan herkese yönelik yapılabilir. Allah’a şirk koşan kadın ve erkekler ile evlenmek caiz değildir. Bu nedenle şirke düşmüş bir kişinin sevgisini kazanmak üzere bu dua edilemez. Ayrıca başkası ile nikahlı yani başkasının namusu olan kişiler için bu dua yapılamaz. Bilinmelidir ki dua Allah’a bir yakarıştır ve bu yakarış günaha sokacak durumları istemek için yapılamaz.

Aşk duası yapılmadan önce neler yapılmalıdır?

Bütün dualarda olduğu gibi aşk duasına da başlamadan önce mutlaka abdest  alınmalıdır. Abdest duanın çok önemli bir koşuludur. Zira abdest alan kişi hem bedeni ve ruhi bir temizlenme yaşar hem de psikolojik olarak duanın kutsiyetine inanıp huşu içinde dua eder.

Aşk duası edilmeden önce konu komşuya ya da ihtiyaç sahiplerine küçük bir sadaka verilirse dua çok daha makbul olacaktır. Çünkü sadaka belayı defeder ve rahmet kapılarını açar.

Ayrıca aşk duasının yapılması sırasında yalnız olunmaya çok dikkat etmek gerekmektedir. Zira aşk duası bir zikir olmanın ötesinde bir niyazdır ve bu itibarla gözlerden uzak bir yerde icra edilmelidir.

 

Aşk duasının belli bir yapılma zamanı var mıdır?

Duaların Allah katında daha makbul kabul edildiği zamanlar vardır. Kadir gecesi, cuma günleri, sabah namazı sonraları, namaz vakitleri, cenazenin defni sırası ve arefe günleri gibi vakitler duanın kabulüne uygun vakitler olarak buyrulmuştur. Aşk duası için en uygun vakit olarak ise geceler gösterilmiştir.

Kur’an’da gece vaktinin kutsiyetinden bahsedilen ayette şöyle buyurulmuştur:

“Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur’an ve dua okuyuşlar) ise daha düzgün ve açıktır.” (Müzzemmil- 6)


Bu ayetteki açık beyanın da etkisiyle ulemanın büyük zatları aşk duasının yatsı namazı ile sabah namazı arasındaki vakitte okunması gerektiğini ifade etmişlerdir. Duaya başlanmadan önce gecenin belli bir vaktini namaza ve ibadete ayırıp ardından aşk duası etmek ise en doğru uygulama olarak tavsiye edilmiştir.

Aşk duasının 12 esma ile okunması

Yatsı namazından sonra abdest alınarak yalnız kalınacak bir ortama gidilir. Kıbleye dönülerek diz çökülür. Eller semaya açılır ve önce Euzubesmele çekilir ardından şu on iki esma sırayla okunur:

Es-Selam

Er-Rahman

El-Vehhab

El-Bari

El-Latif

El-Hafid

El-Kebir

El-Azim

El-Mecid

El-Muhsi

El-Vekil

El-Kadir

Belirtilen bu esmaların ortak özelliği Allah’ın güç ve kudretini yansıtmaları ile Allah’ın sonsuz merhametini dile getirmeleridir.

Bu esmaların okunması bittikten sonra niyet edilir. Niyette kimin aşık olması isteniyorsa onun adı söylenerek hayırlı bir kısmet olması temennisi ile dua edilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, kişinin adı söylenirken annenin adı ile kişinin isminin zikredilmesidir. Mesela “Ayşe oğlu Selim veya Sümeyye kızı Gülsüm” gibi… Bu isimlendirmenin sebebi İslam’da neseb bağının babadan değil anne üzerinden yürümesidir. Niyet edildikten sonra “amin” denilerek eller yüze sürülür.

Kişi duasını bitirdikten sonra Allah’a dayanmalı ve hayır ile şer olan her şeyin Allah’tan geldiğine koşulsuz şartsız iman etmelidir. Zira kul dua edecek ve Allah takdir ederse kulunun yüzüne merhametini gösterecektir.

 

Büyü yaptırmak mı dua etmek mi?

Aşk duası konusu üzerine söz söylediğimiz bu yazımızda büyüye tevessül eden kişileri de uyarmak istiyoruz.

Aşk konusunda medyumlara gidip çeşitli büyüler yaptıran kişi sayısının son zamanlarda çok fazla arttığı bilinen bir gerçektir. Bu şahıslar bilmelidirler ki büyü yapmak, yedi büyük günahtan biridir ve kesinlikle uzak durulması gereken bir durumdur.

Büyü yapmak yerine sevgili okurlarımıza dua etmenin nurani yolunda ilerlemelerini tavsiye ediyoruz.

Sitenizde herhangi bir etiketler bulunmadığından şu anda burada görüntülenecek hiçbir şey yok.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir